Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Všeobecné obchodné podmienky platné pre nákup v našej spoločnosti

(aj e-shop)

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov e-shopu www.obchodikpredeti.sk  je spoločnosť Dašurie Račáková, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 14, 977 01  Brezno, IČO: 32223307.

 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

7. Autorské práva:

a. Celá webová stránka a internetový obchod "www.obchodikpredeti.sk" , ako aj všetky jej časti a prílohy, podliehajú autorským právam spoločnosti Dašurie Račáková

 b. Kopírovanie akejkoľvek čas]ti(text, obrázok, atď.) je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Dašurie Račáková zakázané.

 8. Fotografie výrobkov uvedené v internetovom obchode, v katalógu a ostatných materiáloch sú len ilustračné. Vo väčšine prípadov sa fotografie výrobkov zhodujú so skutočnosťou. Niektoré produkty sa však stále vyvíjajú, menia, a preto sa dostupné fotografie výrobkov môžu líšiť od skutočnosti (napr. v dizajne).

Článok II.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3. Ceny v e-shope môžu byť odlišné ako sú ceny v predajni, a nevzťahuje sa na ne už žiadna iná zľava. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, nebude poskytnuté odborné poradenstvo. Platba je možná iba v hotovosti (dobierkou), alebo prevodom na účet vopred.

4. Ceny uvedené na internete sú platné iba v prípade objednávky cez internetový obchod, preto si v prípade vyzdvihnutia tovaru osobne v našej predajni urobte internetovú objednávku.

Článok III.

Objednávka

1. Nákup v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, ktoré neporušia nižšie uvedené pravidlá.

2. Pre objednanie tovaru je potrebná registrácia. Registračné údaje budú použité len pre internú potrebu, a spoločnosť Dašurie Račáková ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.

3. Po stlačení tlačidla “POTVRDENIE OBJEDNÁVKY A PLATBY" , bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme. Od tohto momentu pre obe strany platia práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom.

4. Ku každej zásielke prikladáme daňový doklad - faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záručného servisu, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

5. Dodávateľ má právo objednávku zrušiť v prípade, keď bol produkt vypredaný a nie je možné znovu ho zabezpečiť. V takomto prípade ponúkne zákazníkovi náhradný tovar, resp. iné riešenie, s ktorým zákazník súhlasí.

Článok IV.

Spôsoby platby

1. Platba na dobierku - platba kuriérovi pri prevzatí tovaru.  Za tovar nad 10kg sa účtujú príplatky.

2. Platba v hotovosti na predajni

a. Tovar si môžete vyzdvihnúť osobne každý deň od pondelka do piatku v čase od 9:00h - 17:00h prípadne v sobotu od 9:00h do 12:00h v sídle našej firmy v Nám. M. R. Štefánika 14, 977 01  Brezno. Odporúčame si overiť, či požadovaný tovar máme na sklade. Cena je garantovaná iba v prípade objednávky cez internetový obchod !

3. Platba na bankový účet - osobný odber

a. Pri platbe na bankový účet je možné prevziať tovar až po pripísaní platby na náš bankový účet.

4. Platba na bankový účet - doručenie tovaru kuriérskou službou

a. Pri platbe na bankový účet je možné odoslať tovar až po pripísaní platby na náš bankový účet.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Dodacia lehota je 3 až 7 pracovných dní.

2. O prijatí Vašej objednávky budete informovaný e-mailom. Ak niektoré položky z objednaného tovaru nie sú skladom, budeme Vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

3. Poplatky za prepravu hradí kupujúci. Za tovar nad 10kg sa účtujú príplatky.

4. Zásielku Vám doručí prepravná spoločnosť Slovenská pošta, a.s. do siedmych pracovných dní.

 5. V prípade, že tovar nie je skladom alebo ak sú problémy s doručením zásielky, budeme Vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza, z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

Článok VII.

Storno objednávky

1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku

2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

Článok VIII.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

  1.        Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
  2.        Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (v prílohe potvrdzujúceho mailu).
  3.        Pri odstúpení od zmluvy si vyhradzujeme právo vrátenia sumy za len tovar a nie sumy za poštovné a balné.
  4.        Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  5.        Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatenú sumu za tovar do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy a tovaru.
  6.        Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  7.        Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
  8.        Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
  9.        Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
  10.    Možnosť vrátenia tovaru podlieha občianskemu zákonníku. V prípade nákupu tovaru osobou, resp. spoločnosťou zapísanou v živnostenskom, resp. obchodnom registri, možnosť vrátenia tovaru zaniká.

 

Článok IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný: a. prevziať objednaný tovar, b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list.

 

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 

Informačný systém E-SHOP:

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Dašurie Račáková ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.

 

Článok XI.

Zmluvná pokuta

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške prepravných nákladov v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. IX. bod 2, písm. a.

2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť  01.08.2016.

V Brezne, 01.08.2016

Dašurie Račáková

Majiteľka